1Command, de instellingen

Settings Het script is door jou op maat te maken met instellingen die op je computer onthouden worden. Je komt in dit menu door in het script op Instellingen te klikken.
De instellingen geven je de volgende opties:
 • Minuten nodig om bevelen te versturen: Hier geef je aan hoeveel tijd jij nodig bent om je bevelen af te werken. Als deze tijd op 0 staat, dan krijg je bevelen die op het moment van berekenen net voor de nachtbonus aankomen. Op het moment dat je ze wil versturen komen ze dan in de nachtbonus aan, wat je dus kan voorkomen door hier wat ruimte in te stellen. Standaard staat de tijd op vijf minuten, maar vooral als je grote OS-lijstjes afwerkt wil je de tijd misschien iets verhogen.
 • Aantal gelijktijdig te openen tabs: Standaard worden 25 tabs gelijktijdig geopend om bevelen af te werken, maar misschien heb jij er liever 10?
 • Aanvalsbeperkende functionaliteit inschakelen: Het script is origineel gemaakt met een beperking die je 300 bevelen per 10 minuten laat sturen, zodat aangetoond is dat een script prima in staat is dat zelf te reguleren. InnoGames vind het echter niet nodig om hier een regel van te maken en 1C wil niet heiliger zijn dan InnoGames...
  Jij mag dat wel natuurlijk, je bent vrij om de beperkingen te activeren.
 • Aantal troepen dat thuis moet blijven: Dit werkt alleen als je OS aanvult, het versturen van bevelen houdt hier (nog) geen rekening mee. Vul in of je troepen altijd thuis wilt houden, bijvoorbeeld om er later nog eens fakes mee te kunnen versturen.
 • Minimum aantal inwoners voor een bevel: Ook dit werkt alleen tijdens het bijvullen van OS. Als je dorpen hebt waar slechts een paar troepen naartoe kunnen dan heb je waarschijnlijk geen zin om daarvoor het bevel te versturen, het moet wel de moeite waard zijn toch? Het script kijkt naar het aantal inwoners, dus als je met ZC werkt dan kom je veel sneller aan de grens dan met alleen infanterie.
 • Kruisdef instellingen: Een bijzondere methode van ondersteuning sturen, zie voor de uitleg de pagina waar de OS-aanvuller besproken wordt. Het script kent je def-groepen, dus alleen die groepen zie je hier. Achter elke groep staat hoeveel troepen er in een dorp zitten en helemaal aan het eind kun je aangeven hoeveel procent naar een dorp als ondersteuning moet, dus 50% als elk dorp twee dorpen moet ondersteunen. Je ziet dan ook direct hoeveel troepen elk dorp nog levert, doordat dat aantal in het overzicht bijgewerkt wordt.
  Als je de inrichting van je groepen aangepast hebt (bijvoorbeeld meer boog in plaats van speer), dan moet je je groepsinformatie ook hier updaten. Het script denkt anders dat het nog je oude hoeveelheid troepen kan versturen.
 • Verwijder de opslag per account: Het kan eens nodig zijn om de opslag van het script te verwijderen, je kan dat hier doen door op de naam van het account te klikken waarvan je de opslag wil verwijderen. Je eigen account staat hier, maar ook de accounts waarbij je dit script via VV gebruikt hebt. Let op dat je het script opnieuw moet instellen nadat je de opslag verwijderd hebt.
Wat je verandert wordt direct opgeslagen, je hoeft dus niet op zoek te gaan naar de save-button.