1Command, OS aanvullen

1C re def Het allereerste stukje 1Command dat is de OS aanvuller en het werkt nog altijd lekker :)

Als je naar het troepenoverzicht en dan naar ondersteuning gaat, dan heb je een overzicht met ondersteuning die jouw dorpen hebben uitstaan. Dit script kan die ondersteuning aanvullen, je activeert het script net als op het gecombineerde overzicht.

Het script bekijkt bij wie je allemaal OS hebt uitstaan en toont je een dropdown-menu waaruit je die spelers (of jezelf) kan kiezen. Zodra je dat doet bekijkt het script welke dorpen inmiddels weer troepen thuis hebben en maakt bevelen klaar om die troepen ook als ondersteuning weg te sturen. De bevelen verschijnen vervolgens onder het dropdown-menu en je opent ze door op enter te klikken.

In de tabs die vervolgens openen bevestig je door daar weer te enterren en de tabs worden voor je gesloten zodra ze niet meer nodig zijn.
easy :)

OS aanvullen met kruisdef

Kruisdef is een techniek waarbij je geen hele dorpen OS wegstuurt, maar bijvoorbeeld de helft. Je moet het zo zien dat in dorp A een extra dorp verdedigende troepen nodig is, dat kan door dorp 1 gedaan worden, maar ook door dorp 1 en 2 samen waarbij ieder dorp 50% levert. Totaal staat er dan een vol dorp defensie in dorp A. De dorpen 1 en 2 houden elk ook 50% over om bijvoorbeeld samen ook dorp B van troepen te voorzien. Effectief kan je dus net zoveel troepen uitzetten als zonder kruisdef.

Kruisdef is even wat meer werk en lang niet altijd de tijdsinvestering waard. Het voordeel is dat als dorp A aangevallen wordt en 50% van de troepen verliest zowel dorp 1 als dorp 2 kunnen recruteren om de troepen weer aan te vullen. Als dorp 1 alle troepen in dorp A leverde dan ging nu alleen dorp 1 recruteren. Kruisdef zorgt er dus voor dat je troepen in de helft van de tijd weer inzetbaar zijn.
Dit klinkt heel leuk en kan dat ook zeker zijn, maar bedenk wel dat als dorp A en dorp B naast elkaar liggen de kans groot is dat beide dorpen tegelijk aangevallen worden. In dat geval heb je er geen winst mee, alleen extra werk. Kruisdef is dus vooral zinvol als je meerdere fronten ondersteund.

In bovenstaand voorbeeld ging ik uit van 50%, maar je kan natuurlijk ook vanuit ieder dorp 25% sturen. Je bent dan vier dorpen nodig, maar recruteert ook vier keer zo snel. In de instellingen van het script kan je het percentage regelen, standaard staat het op 100% en is kruisdef dus uitgeschakeld. Als je het percentage naar beneden zet wordt kruisdef geactiveerd, zorg ervoor dat je een percentage kiest wat vermenigvuldigd 100 is of in de buurt komt (33x3=99 en voldoet). Als je bijvoorbeeld 30 kiest, dan laat je altijd 10% van je troepen thuis (100-3x30=10).

Kruisdef vereist een goed overzicht van je groepen, neem de tijd om er mee vertrouwd te raken of begin er niet aan.